Vi närmar oss höstens aktiviteter och vi startar upp med att Jan Johansson den 19 september berättar om författaren Fhoppasritjof Nilsson Piraten. Så kör vi vidare med vår traditionella Oktoberfest den 17 oktober i år med Danskt tema. Den 21 november  kommer vi att få intressanta och underhållande glimtar från Israel o Palestina av Torbjörn Ahlund under rubriken Heligt, Härligt och Härjat.

Så kommer vi till vårt traditionsenliga luciafirande som givetvis INTE SKER den 19 december UTAN DEN 12 DECEMBER. Traditionsenligt kommer Ingemar Magnusson med en betraktelse o bilder inför julen.

Väl mött till en innehållsrik höst med Aktiva Seniorer i Mjölby

Bo Andersson

Ordförande