Vi närmar oss höstens aktiviteter och vi startar upp med att Jan Johansson den 19 september berättar om författaren Fritjof Nilsson Piraten. Så kör vi vidare med vår traditionella Oktoberfest den 17 oktober i år med Danskt tema. Den 14 november hoppas vi på att Liza Penkova fortsätter att introducera oss i den moderna balettens värld, ett litet förbehåll är dock att inte något internationellt uppdrag förhindrar att Liza kan komma till Mjölby.

Så kommer vi till vårt traditionsenliga luciafirande som givetvis INTE SKER den 19 december UTAN DEN 12 DECEMBER.

Väl mött till en innehållsrik höst med Aktiva Seniorer i Mjölby

Bo Andersson

Ordförande