Arkitektur o designhistoria från de gamla grekerna ca 1400 år f Kr till modern tid.

                          

 

I september 2017 startar vi en serie föreläsningar om arkitektur och designhistoria under ledning av Ark. Bo Jansson.

Bo som är utbildad i arkitekturhistoria, kommer att visa bilder från antiken fram till ca år 2000. Bilder på designföremål från 1900-talet avslutar cirkeln. Varje deltagare får ett kompendium med text om de olika tidsepokerna, vad som visas på varje bild, vem som är arkitekt i de enskilda fallen och vilka årtal det är frågan om m m.

   Cirkeln kommer att pågå sex träffar under hösten 2017 (2 tim varannan vecka) och sju träffar under våren 2018 och vi börjar i slutet av september. Varje träff är som ett avslutat kapitel så man behöver alltså inte deltaga varje gång utan går de gånger man tycker är intressant för egen del. Vi hoppas få vara i Zenits lokaler vid kyrkogatan mitt emot ICA. Cirkeln är kostnadsfri vilket även gäller det material man får är. Anmälan om intresse för att deltaga tas tacksamt emot av Bo Jansson tel; 0142 – 192 64 och vid vårt möte den 19 september kommer ytterligare information och en anmälningslista.

Missa inte detta tillfälle till att få kunskap o förklaringar till hur vår nutida arkitektur och design utvecklats och förändrats.