Arkitektur o designhistoria från de gamla grekerna ca 1400 år f Kr till modern tid med Ark. Bo Jansson. En kostnadsfri studiecirkel som är upplagd så att varje träff blir som ett avslutat kapitel man behöver alltså inte gå på alla träffarna utan väljer de man tycker är intressanta, dock vill vi gärna få en uppskattning om antalet intresserade så att material och dokumentation, som ingår, kan tas fram i i tillräckligt antal. Denna cirkel kommer att hållas på onsdagar i sal Bagdad, Norrgården mellan kl 14 och 16 med avbrott för kaffepaus och starten är den 27 september.

                          

 

 

27 sept.            Antika Greklands arkitektur 1400 f Kr - 0, Romarrikets arkitektur år 0 - 350 eKr

11 okt.              Tidigkristen, bysantisk och morisk arkitektur 350 - 1000 e Kr, medeltida profan arkitektur 1000 - 1400

25 okt.               Romansk Kyrkoarkitektur 1000 - 1150 e Kr, Gotisk Kyrkoarkitektur 1150 - 1400

 1 nov.               Sengotik, renässans och  manierism 1400 - 1600, barock 1600 - 1700

8 nov.                Senbarock, rokoko, nyklassicism 1700 - 1800, Nyklassicism, stilblandning, utländska arkitekter 1800 - 1850

22 nov.                Tradition, stilblandning, Sverige 1800 - 1900

Anmälan till Bo Jansson 0142 - 192 64 eller på lista vid kultur kaffe träff

Varmt välkomna till en intressant studiecirkel

Bo Andersson