Vilken eftermiddag, Pastor Torbjörn Ahlund fängslade oss alla med sin betraktelse och sina synpunkter på konflikten mellan Israel o Palestina. En redogörelse för hur det var för 2000 år sedan och fortfarande är, hur detta ska sluta får väl var o en ha sin egen uppfattning om, men en komplicerad situation är det. Vi var 40 deltagare som lärde  oss mycket bland annat att detta konfliktområde till ytan inte är större än Småland och att Gazaremsan är i storlek med Göteborg samt att detta är en konflikt som i olika former nu pågått i dryga 2000 år, hur det ska utvecklas o sluta, tja,,,,,,,,,,,,ingen vet, men nu har vi bättre kunskap och kan följa utveckling med större förståelse.