Aktiva Seniorer i Mjölby

Nu fortsätter Bo Jansson sin intressanta och fängslande föredragsserie om arkitektur och designhistoria och vi går in på 1900 talet. Vi kommer också att berika dessa möten med studiebesök, som framgår av programmet för våren 2018,

Följande är tidsplanen, vi startar den 24 januari med arkitektur utanför norden, den 31 januari Finland, Danmark och Norge, den 14 och 28 februari Sverige, sedan fortsätter vi med design historia den 7 mars utanför norden möbler och övrig design, den 21 mars Finland, Danmark och Sverige möbler o övrig design, den 28 mars avslutar vi med textil, affischer, industridesign, glas, keramik, porslin och silver.

Missa inte det som ni är intresserade av att veta mer om och få en förklaring till varför det blev som det blev.

Aktiva Seniorer startade 1988 och har idag sjuttiotalet föreningar spridda över hela landet. Vi växer snabbt både där vi redan finns och där vi undan för undan slår ner nya bopålar.

Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Vi finns till för dig som vill få nya vänner med vilka du kan dela och utveckla dina intressen. Egentligen handlar det helt enkelt om att sätta lite guldkant på tillvaron.

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och har inte heller vad man skulle kunna kalla pensionärsfackliga frågor på vårt schema. Det hindrar oss naturligtvis inte från att någon gång protestera mot missförhållanden eller peka på önskvärda lösningar som vi tycker bör introduceras. Men det är inte någon stor uppgift för oss, det finns andra organisationer som är bättre än oss på sådant.

En av de idéer som vår verksamhet vilar på är övertygelsen om att det alltid är roligare att göra saker tillsammans. Dels inspirerar vi varandra och dels puffar vi på så att det verkligen blir av. Det fungerar i praktiken, det vet vi.

Det finns inte någon form av underhållning som går upp mot ett bra samtal. Det kan röra vad som helst och löpa helt fritt beroende på vilka som deltar och vad som händer ute i världen. Att skapa mötesplatser där avspända samtal vänner emellan lockar både till skratt och eftertanke är viktigt för oss.

Biet i vår logga symboliserar värdet av flit, bra organisation och sökande efter livets goda. Att samla kunskap och erfarenhet samt att generöst dela med sig till alla vänner är en del av kulturen i vårt förbund.

Vad gör vi när vi träffas?

Vi kan syssla med allt som intresserar oss. Utgångspunkten är alltid medlemmarnas intressen och medverkan. Vi vet att det i vår generation finns alla kompetenser man kan tänka sig. Att engagera sig och göra saker tillsammans är vitaliserande och roligt, det gör att vi mår bra.

Vi reser både till när och fjärran. Vi ordnar föreläsningar och studiecirklar med spännande teman. Motion och hälsa står högt i våra prioriteringar.

Vi har möten för att informera om föreningens program och ibland finns det anledning att bara komma tillsammans för att umgås.

Läs gärna mer på förbundets hemsida aktivaseniorer.com. Där hittar du också alla våra föreningar och kan gå in på deras sidor och se vad som händer på många platser över hela landet.

Du är alltid olycksfallsförsäkrad när du är hos oss eller på väg till eller från oss.

Aktiva Seniorer samarbetar med studieförbundet Medborgarskolan.

Underkategorier