Information från Mjölby kommun, kommunala pensionärsrådet från mötet i november 2017

 

Kommunala Pensionärsrådet består av representanter från Omsorg- och Socialnämnden samt representanter från pensionärsorganisationerna; SPF Birger Jarl, SPF Dacke, PRO Mjölby, PRO Skänninge, SPRF Blåklinten, SKPF Mjölby, FAS Mjölby och RPG. Vår representant är Ing-Britt Nycander.

Under 2018 kommer rådet att sammanträda den 21 februari, 16 maj, 5 september och den 21 november. Har du frågor eller information till rådet så kontakta vår representant Ing-Britt Nykander.

Vid rådsmötet i november 2017 presenterades även, Trygg hemgång - överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland. Medicinskt ansvarig i denna överenskommelse är Carolina Irebro, sjuksköterska.

Från o med den 1 januari 2018 börjar en ny lag gälla , lag (2017:612), om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är att skapa bättre samordning mellan olika aktörer , minska oplanerade återinläggningar efter avslutad vårdinsats och förkorta ledtider i verksamheten.