KULTURKAFÉ hålls, där ej annat anges, tredje tisdagen i månaden, (ej juni, juli och augusti) kl. 14.00, i Pingstkyrkans lokaler på Kanikegatan, Mjölby

Kostnad 60 kr/gång för föreläsn. /underhållning samt kaffe/te med bröd

21 Januari

 kl 11.30                       Traditionsenlig Nyårslunch på Restaurang Nils Dacke

 

18 Februati

 kl 14.00                       Decenniets första Årsmöte enligt tidigare utsänd dagordning. Eftersom Mjölby fyller 100 år som stad så gästas vi år även av planarkitekt Caroline Gyllemark och ger oss en inblick i översiktsplanen för Mjölby kommun.

17 Mars                      

Kl 14.00                        Nu blir det underhållning med sång och musik av Per Ulfsbo från Tranås och med tanke på Mjölbys 100 års firande blir det också inslag av ”Skånska Lasse” melodier.

21 April

Kl 14.00                        Vi fortsätter vårens program i sången o musikens tecken samtidigt som vi fantiserar om framtiden för nu kommer sånggruppen ”Visionärerna” från Linköping och underhåller.

19 Maj

Kl 08.00                        Nu avslutar vi våren 2020 med en dagsresa tillsammans med Aktiva Seniorer i Motala. Vi åker till Karlstad och besöker Lars Lerins konstmuseum, vi åker med Ombergsbuss bekväma buss som passar för alla även om det behövs rullator. Till denna resa kommer vi att behöva ha en föranmälan. Mer information finns i bifogat brev.

Ytterligare Mervetarverksamhet

I år fyller Mjölby Stad 100 år och vi startar därför den 11 Februari med ett möte där vi visar filmen om när Mjölby fyllde 50 år som stad, det var 1970 och om ni tycker det var nyligen, så kom o se denna film.

Under Maj månad kommer vi att med hjälp och ledning av Bo Jansson besöka Vreta Kloster och Kaga där vi kommer att studera gammaldags arkitektur, besöka kyrkor och museer, här kommer vi att samåka i bilar.

Den allt snabbare Data Integrationen och IT (informationsteknik) utvecklingen gör att vi under våren med hjälp av Lennart Hillar kommer att genomföra ett antal studiecirklar i dessa områden d.v.s. i den användarteknik och det språk de flesta av oss inte fått nån utbildning eller undervisning i. Tidpunkter o detaljer återkommer vi snarast till.

 

Har Du något förslag till verksamhet som vi borde ta med så hör av Dig till någon i styrelsen.

 

FAS Mjölby startades 1995 och har ca. 100 medlemmar. Medlemsavgiften är för               

         närvarande  100 kronor/år. 

 

(Utdrag ur stadgarna för förbundet Aktiva Seniorer)

Förbundet Aktiva Seniorer vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framför allt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående och fördjupande värde.

Verksamheten skall präglas av ett kvalitativt högtstående och rikt varierat utbud av aktiviteter, där individen står i centrum och där kulturell verksamhet förenas med gemenskap och trivsel mot bakgrund av det humanistiska bildningsidealet.Ett bi symboliserar verksamheten: Att samla in och dela med sig ur den egna kunskaps och erfarenhetsbanken.