Mjölby hösten 2017

 
 KULTURKAFÉ hålls, där ej annat anges, tredje tisdagen i månaden, (ej juni, juli och augusti) kl. 14.00, i sal Bagdad, Utbildningscentrum Norrgården, Industrigatan 7, Mjölby

Kostnad 60 kr/gång för föreläsn. /underhållning samt kaffe/te med bröd

 

19 sept kl 14.00         Kommer Jan Johansson och ger en mustig, färgstark och intressant föreläsning om författaren Fritjof Nilsson Piraten.

 

17 oktkl 14.00            Traditionsenlig oktoberfest med tema Danmark, trivselkommittén ser till att vi trivs o njuter av danska tilltugg.

 

21 nov kl 14.00          Intressanta och underhållande glimtar från Israel o Palestina av Torbjörn Ahlund under rubriken Heligt, Härligt och Härjat

12 dec kl 14.00           Traditionsenligt Luciafirande med barnkör och en betraktelse inför julen av Ingemar Magnusson

                                      

Rätt till ändring av programmet förbehålles

Planerade resor m.m.:

Vi planerar en sommarresa i augusti till Vandalorum i Värnamo och Ljungberska konstmuseet i Ljungby.Jsnsson .

Mervetarverksamhet och studiecirklar

Arkitektur o designhistoria från antikens Grekland till modern tid under ledning av arkitekt Bo Jansson.

Japanskt konstbroderi

Information, materialgenomgång och eget prova på arbete under ledning av Sten Josefsson.

Mervetarcirklar kan startas vartefter önskemål uppkommer.

           

Övrig verksamhet: Om intresse finns, Boule och Stavgång

Kan Du ställa upp som cirkelsammanhållare så hör av Dig!

 

Föreningen samarbetar med Medborgarskolan som kan hjälpa oss med studieunderlag.

 

Har Du något förslag till verksamhet som vi borde ta med så hör av Dig till någon i styrelsen.

 

FAS Mjölby startades 1995 och har ca. 100 medlemmar. Medlemsavgiften är för              

         närvarande  100 kronor/år. 

 

 

(Utdrag ur stadgarna för förbundet Aktiva Seniorer)

Förbundet Aktiva Seniorer vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framför allt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående och fördjupande värde.

Verksamheten skall präglas av ett kvalitativt högtstående och rikt varierat utbud av aktiviteter, där individen står i centrum och där kulturell verksamhet förenas med gemenskap och trivsel mot bakgrund av det humanistiska bildningsidealet.Ett bi symboliserar verksamheten: Att samla in och dela med sig ur den egna kunskaps och erfarenhetsbanken.